نيمسال اول سال تحصيلي 88 - 89
8:30-10:00 10:30-12:00 13:30-15:00 15:30-17:00
شنبه - - - -
يكشنبه برنامه‌سازي پيشرفته اصول كامپيوتر 1 - اصول سيستمهاي كامپيوتري
دوشنبه - - - ساختمان داده‌ها
سه‌شنبه برنامه‌سازي پيشرفته - - ساختمان داده‌ها
چهارشنبه - - اصول كامپيوتر 1 اصول سيستمهاي كامپيوتري
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License